VIDEO MENARIKASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA KEPADA SEMUA PENGUNJUNG SEKALIAN, PIHAK ADMIN SEDANG MENJALANKAN KERJA-KERJA MENGEMASKINI BLOG. HARAP MAAF ATAS SEBARANG KESULITAN. TERIMA KASIH.


ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA KEPADA SEMUA PENGUNJUNG SEKALIAN, PIHAK ADMIN SEDANG MENJALANKAN KERJA-KERJA MENGEMASKINI BLOG. HARAP MAAF ATAS SEBARANG KESULITAN. TERIMA KASIH.

Muhasabah Buat Insan

__§1_______________________ ____________1§§¶¶_______________________ _________1¶¶¶¶¶§¶¶1_____________________ ________¶¶¶¶§§§§§¶¶§____________________ _______¶¶§§§§§§§§§¶¶§___________________ _______1¶¶§§§§§§§§§¶¶1__________________ ________¶¶§§§§§§§§§§¶¶¶_________________ _________¶¶§§§§§§§§§§¶1_________________ __________¶¶§§§§§§§§¶¶§_________________ ___________¶¶§§§§§§§¶¶¶_________________ ____________¶§§§§§§¶¶___________________ ____________¶§§§§§§¶_________________¶1_ _________1¶¶§§§§§§§¶J_______________§¶¶_ ________§¶¶¶§§§§§§§¶¶_____________¶¶¶¶1_ _______¶¶§§§§§§§§§§§¶¶__________1¶¶¶¶___ ______¶¶§§§§§§§§§§§§§¶1______§¶¶¶¶¶¶____ _____1¶§§§§§§§§§§§§§§¶§_____¶¶¶§¶§¶1____ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§¶¶§1§¶¶§§§§¶§_____ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶§§§§¶¶§______ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶1_______ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶1________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶__________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1___________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶§_____________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§¶1________________ _____¶§§§§§§§§§§§§§§§§§¶________________ _____¶§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶_______________ ____1¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶1_____________ ____§¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶1__________ ____1¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1_______ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1____ ______¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1_ _____1¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶1 ____¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶§§§§§§§§§§§¶§ _1¶1_____________11111111§§§§§§§§§§§§§JJ_ YA ALLAH AMPUNKANLAH SEGALA DOSAKU, amin..(-_-)

Reaksi: